Verandering HR

Tijdens de ALV in maart zal nogmaals over het volgende HR punt gestemd worden.

Oude situatie

‘Een eventueel nieuw bestuurslid wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) aangedragen door het bestuur waarna de leden middels een stemming wel of geen goedkeuring geven. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal twee jaar. Men kan drie maal herbenoemd worden.’

 Nieuwe situatie

‘Over een eventueel bestuurslid wordt tijdens de ALV van oktober in de oneven jaren gestemd. Leden kunnen zich aanmelden als bestuurslid , dit dient uiterlijk 1 augustus kenbaar gemaakt te zijn bij het zittend bestuur. Ook het zittend bestuur kan zich herkiesbaar stellen. Bestuursleden worden voorgedragen voor een periode van maximaal 2 jaar. ‘

 

Het jaarverslag 2018 en jaarplan 2019 zijn uiterlijk 28 februari op de site te vinden onder het kopje ‘Reglement + AVG’.

 

Lees meer

VaarKracht

Onderstaande mail werd ontvangen door ons secretariaat.

Wellicht een idee om te delen met je patiënten?

 

Geachte, beste,

 

VaarKracht organiseert en faciliteert vaartochten voor mensen die leven met kanker.

Deze vaartochten worden kosteloos aangeboden.

 

De patiënt en naasten kunnen zich voor de vaartochten via onze website aanmelden.

Zie http://www.vaarkracht.nl/aanvraag-vaartocht/

 

VaarKracht heeft flyers die we u graag toesturen. U kunt ze per mail aanvragen.
We hebben ook een A4 poster (bijlage) die u op een publicatiebord kunt hangen?

Wij horen graag van u.

Vaarkracht

Lees meer

Vernieuwing website!!

Sinds kort is het nu mogelijk om je via de website aan te melden voor de ALV en de Scholing.

Veel handiger dan voorheen via de mail! De leden krijgen wel de aankondiging en het programma via de email.

Verder gaan alle leden regelmatig een berichtje ontvangen als er weer meer nieuws / documenten op de website geplaatst zijn. Op deze wijze hopen we dat meer leden regelmatig de website bezoeken.

Lees meer