Bestuur

Het bestuur van FyNeOn bestaat momenteel uit 6 leden. Bij de samenstelling van het bestuur is rekening gehouden met: expertise, evenwichtige samenstelling en vertegenwoordiging.

Claire Cadot, voorzitter

Lex van Ravenstein, penningmeester

Irma Kolen-van Laarhoven

Kelly Mansvelders

 Vanessa Roest

Robin Reinders

 

Over ons

Het bestuur van FyNeOn heeft, na goedkeuring door haar leden, een huishoudelijk reglement vastgesteld waarin de structuur en de taken en verantwoordelijkheden van FyNeOn zijn vastgelegd. Tevens zijn er statuten opgesteld en vastgelegd in een notariële akte.

FyNeOn is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 50791869.

Rekeningnummer: NL62RABO 0152630864 ten name van FyNeOn in Eindhoven.

 

 

Privacy Statement  Protocol Datalek